1v1
Uusimmat - Top - Kaikki - Haku
Lisätiedot

Chatlog

[12 sec] AiLillekanin - glhf
[35 sec] ZhuGeLiang - glhfgg
[41 sec] AiLillekanin - glhfforgg
[47 min 10 sec] AiLillekanin - ^^
[1 h 27 min 2 sec] AiLillekanin - PP 1 SEK plz
[1 h 27 min 3 sec] ZhuGeLiang - ok break
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - 1 min plz
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - my fingers..
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - and playlist
[1 h 27 min 3 sec] ZhuGeLiang - ... i dont think that is a valid reason...
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - rdy?
[1 h 27 min 3 sec] ZhuGeLiang - go
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - 3
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - 2
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - 1
[1 h 27 min 3 sec] AiLillekanin - gfo
[2 h 5 min 21 sec] AiLillekanin - ?=
[2 h 5 min 21 sec] AiLillekanin - tt
[2 h 5 min 21 sec] Pughy - haha
[2 h 5 min 21 sec] AiLillekanin - Sorry nerchio
[2 h 5 min 21 sec] ZhuGeLiang - no its his destiny
[2 h 5 min 21 sec] AiLillekanin - i know
[2 h 5 min 21 sec] ZhuGeLiang - embrace it
[2 h 49 min 41 sec] AiLillekanin - pp 1 sek plz
[2 h 49 min 42 sec] ZhuGeLiang - ok break
[2 h 49 min 42 sec] AiLillekanin - rdy?
[2 h 49 min 42 sec] ZhuGeLiang - gogo
[2 h 49 min 42 sec] AiLillekanin - 3
[2 h 49 min 42 sec] AiLillekanin - 2
[2 h 49 min 42 sec] AiLillekanin - 1
[2 h 49 min 42 sec] AiLillekanin - go
[3 h 8 min 25 sec] AiLillekanin - <.<
[3 h 8 min 25 sec] Pughy - hahahhasha
[3 h 8 min 25 sec] Pughy - what nubs
[3 h 8 min 25 sec] Pughy - need better pc's Kappa
[3 h 8 min 25 sec] AiLillekanin - im listening to wwwww remix
[3 h 8 min 25 sec] Pughy - wwwww?
[3 h 8 min 25 sec] AiLillekanin - yes
[3 h 8 min 25 sec] Pughy - we're like 7 minutes away from longest wcs game ever
[3 h 8 min 25 sec] ZhuGeLiang - pls no talk
[3 h 50 min 53 sec] AiLillekanin - draw?
[3 h 50 min 56 sec] ZhuGeLiang - never
[3 h 51 min 1 sec] AiLillekanin - sure
[4 h 6 min 54 sec] AiLillekanin - why dont u just attack
[4 h 8 min 48 sec] AiLillekanin - IM A TERRORIST
[4 h 8 min 51 sec] AiLillekanin - jihad
[4 h 9 min 35 sec] AiLillekanin - GG WP ! cu next game
[4 h 9 min 40 sec] ZhuGeLiang - gg
[4 h 9 min 43 sec] AiLillekanin - wpwp